Yerküre'den mesajın var!
Yerküre'den mesajın var!
Türkiye'de 2098 Yılına Kadar Sıcak Hava Dalgasının Sıklaşacağı Ön Görülüyor

Türkiye'de 2098 Yılına Kadar Sıcak Hava Dalgasının Sıklaşacağı Ön Görülüyor

İklim değişikliğine bağlı sıcak hava dalgası, 21. yüzyılın en büyük sorunlarından biri olmaya devam ediyor. 2019 yılı içerisinde etkisini daha da artırdığı gözlemlenen ani sıcaklık yükselişinde, ne yazık ki insan faktörü öne çıkıyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bu durumun olası sonuçları ve alınabilecek önemler hakkında çeşitli araştırmalar yapılıyor. Ülkemizde gerçekleştirilen en yeni çalışmalardan biri olan “Sıcak Dalgaları: İklim Değişikliğiyle Artan Tehdit ve Sağlık Eylem Planları” raporu, konu hakkındaki son durumu ve yapılması gerekenleri açıkça ortaya koyuyor.

İklim Değişikliği: Sağlıklı Yaşamın Önündeki En Önemli Engel!

Sabancı Üniversitesi’nde İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü olarak görev yapan Dr. Ümit Şahin’in hazırladığı raporla bir kez daha iklim değişikliğinin içerisinde bulunduğumuz yüzyılda insan sağlığı için en büyük tehdit olduğunu gösteriyor. Küresel iklim değişikliği sonucunda yaşanan aşırı sıcaklar ve kuraklık, sel, yangın gibi felaketler yalnızca sağlığı etkilemekle kalmayıp daha farklı sorunlara da yol açıyor. Elde edilen verilerden sıcaklık artışı ile birlikte su kıtlığının, gıda güvenliğindeki zafiyetlerin, hava kirliliğinin ve bulaşıcı hastalıkların yüzyılın sonuna doğru tarihte hiç olmadığı kadar sıklaşacağı anlaşılıyor.

Günümüzde enerji üretimi ve sanayide fosil yakıtların tercih edilmesi, global çapta sera gazı salınımını artırıyor. Gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda 2019’da atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonunun 415 ppm’ye ulaştığı biliniyor. Küresel bazda ortalama sıcaklıklarda ise sanayi devrimi öncesine göre 1°C’lik yükselme ölçümleniyor. Bu değerler, ilerleyen dönemde iklim şartlarındaki değişikliklerin daha da ciddileşeceğine işaret ediyor.

Türkiye’de Sıcak Hava Dalgası Uyarı Sistemi Bulunmuyor

Sıcaklık değerlerindeki ani yükselmeler, hastalıkların baş göstermesine ve ölüm oranlarının artmasına neden olduğundan birçok ülke çeşitli uyarı sistemleri üzerinde çalışmalar yapmaya devam ediyor. Yetkililer, bu sistemler sayesinde sıcak dalgasının yaşanacağı günler için önceden önlem alabiliyor. Böylece halk sağlığını olumsuz yönde etkileyecek, kamu işleyişini ve sağlık hizmetlerinin aksamasına yol açacak durumları nispeten azaltabiliyor.

Dr. Ümit Şahin hazırladığı raporda, Türkiye’nin de benzer bir sistem üzerinde çalışmalar yapması gerektiğini vurguluyor. Hatta bu düşüncesini, birtakım verilerle de destekliyor. Şahin, ülkemizde son 50 yılda sıcak dalgasının sayısının ve yoğunluğunu ciddi miktarda arttığını belirtiyor. Ayrıca 1998’den itibaren daha da bariz şekilde kendisini belli eden bu durumun, gerekli önlemler alınmazsa 21. yüzyılın sonuna doğru yılda ortalama 78 güne ulaşacağını belirtmeyi de ihmal etmiyor.

Sıcak Hava Dalgası En Çok Kimleri Etkiliyor?

Hava sıcaklıklarındaki ani dalgalanmalar; tarımsal kayıplara, orman yangınlarına ve elektrik şebekelerinde ciddi aksaklıklara yol açıyor. Ancak asıl olumsuz etkisini insan sağlığı üzerinde gösteriyor. Bu durumdan ilk etkilenen grup içerisinde yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireyler yer alıyor. Açık havada yoğun biçimde çalışanlar, çocuklar, kadınlar ve yalnız yaşayanlarda da sıcak hava dalgasının etkisi ile sağlık problemleri baş gösterebiliyor.

Yüksek sıcaklık nedeniyle sağlık sorunlarının yaşanmasında sosyoekonomik durumun etkili olduğunun da altı çiziliyor. Bireylerin uygun olmayan barınma koşullarında yaşamını sürdürmeleri, düzenli beslenememeleri ve sağlık hizmetlerine erişememeleri gibi nedenler riski ciddi oranda artırıyor.

Sıcak Hava Dalgasına Karşı Alınabilecek Önlemler

Dr. Ümit Şahin’in “Sıcak Dalgaları: İklim Değişikliğiyle Artan Tehdit ve Sağlık Eylem Planları” adlı raporunda, sıcak hava dalgasından etkilenmemek için alınması gereken önlemlerin başında eğitimin geldiğinin altı çiziliyor. Bu açıdan bakıldığında toplumsal düzeyde hazırlık için düzenli eğitimlerin ve farkındalık yaratacak kampanyaların düzenlenmesi, alelade bir ihtiyaç olmaktan çıkıp öncelik haline geliyor.

Sıcak hava dalgası ile ilgili Türkiye’de resmi makamların alması gereken diğer önlemler ise uyarı eşiklerini belirlenmesi ve eylem planının hazırlanması şeklinde sıralanıyor. Dr. Ümit Şahin, raporunda son olarak bu önlemlerin eksiksiz bir şekilde hayata geçirilmesi durumunda sıcak dalgalanmalarının toplum sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenebileceğini söylüyor.

İklim değişikliği ile ilgili en güncel haberleri takip etmek için bültenimize abone olmayı sakın unutmayın.

 

Kaynakça:

https://gazetesu.sabanciuniv.edu

E-posta Bültenimize Abone Olun