Yerküre'den mesajın var!
Yerküre'den mesajın var!
İklim Değişikliğinin Türkiye Üzerindeki Etkileri

İklim Değişikliğinin Türkiye Üzerindeki Etkileri

Küresel ısınma, günümüzde bilim kurgu filmlerinde görülen bir korku unsuru olmaktan çıkarak insan hayatını olumsuz yönde etkileyen bir tehdit olduğunu yaşanan iklim değişiklikleri olayları gösteriyor. İklim değişiklikleri; hava kirliliği, orman kaybı, yeşil alan tahribatı, su kaynaklarının kirletilmesi gibi ulusal ve uluslararası sorunlarla ilişkilendiriliyor.

Yakın gelecekte dünya ile birlikte ülkemizi de bekleyen karamsar tablo, bugün alınacak önlemlerle zayıflatılmaya çalışılıyor. Üretim zincirinden toplumsal yaşama, göç hareketlerinden doğal afetlere kadar pek çok olumsuz sonuca neden olan iklim farklılıklarının gelecekte daha büyük değişiklikler yaratacağı tahmin ediliyor. Peki, Türkiye'yi nasıl bir tablo bekliyor? İşte, iklim değişikliğinin Türkiye'de beklenen etkileri: 

WWF-Türkiye: Türkiye’de 2030'dan Sonra Sıcaklıklar Artacak 

Dünya Doğa'yı Koruma Vakfı'nın (WWF Türkiye) hazırladığı Türkiye’nin Yarınları Projesi Raporu’na göre Türkiye'de 2030 yılından sonra sıcaklıkların hızla artması bekleniyor. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz Havzası'nda ortalama iki derecelik bir sıcaklık artışı olması öngörülüyor. Bu artış kuraklık, orman yangınları, biyolojik çeşitlilik kaybı, beklenmedik hava olayları, turizm gelirlerinde daralma, tarımsal verimde azalma gibi pek çok olumsuzluğu beraberinde getirecek. 1960 ile 1990 yılları arasındaki değerler ile kıyaslandığında, sıcaklıklarda kışın dört derece, yazın ise altı derece kadar artış olması bekleniyor. Kar yağışının ülke genelinde azalacağı belirtilirken, Karadeniz'in doğusunda yağışta artış olacağı tahmin ediliyor. WWF-Türkiye'nin referans verdiği, 2011 yılına ait İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı da benzer bir felaket tablosu resmediyor. Plana göre, Türkiye iklimi gelecekte, daha sıcak ve kurak, yağışlar açısından belirsiz bir yapıya geçiyor. Su kaynaklarında azalma, çölleşme ve ekolojik bozulmalar Türkiye'nin iklim konusunda yaşayacağı en büyük sorunların başında geliyor.

Türkiye'nin En Önemli Sorunu: Kuraklık 

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi'nde yayımlanan Küresel İklim Değişikliği ve Türkiye’ye Olası Etkileri başlıklı makaleye göre, Türkiye'de uzun yıllar ortalama yağış 631 mm ölçülürken, 1999 yılında bu miktarın %15, 2000 yılındaki ölçümlere göre ise %7 azaldığı görülüyor. Yağış miktarındaki azalma ve sapmaların yanı sıra buharlaşma oranı, su kullanımındaki bilinçsizlik ve kaynakların hızla tüketilmesi tabloyu daha da zorlu bir hale getiriyor. İklim değişikliklerine karşı gerekli önlemler alınmazsa, Türkiye'nin yakın gelecekte temiz içme suyu sıkıntısı yaşayacağı ve tarımsal arazilerin verimsizleşebileceği öngörülüyor. Bu duruma göre Türkiye’nin çölleşme tehlikesi bulunan İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz Bölgeleri'nde tarım, ormancılık, su kaynakları ve hayvancılık konularında harekete geçilerek politikalar geliştirilmesine ihtiyaç var. Aksi takdirde, Türkiye'nin gelecekte bugün Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da hâkim olan sıcak ve kurak iklim kuşağının etkisine girebileceği belirtiliyor. 

Türkiye'yi En Çok Etkileyecek İklim Sistemleri Hangileri?

 

Küresel iklim değişiklikleri ile ilgili yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu, dünyada hızla artan tropikal kasırgalardan bahsediyor. Türkiye Cumhuriyeti, Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün Küresel İklim Değişikliği ve Türkiye konulu raporuna göre; Türkiye, bu konuda diğer ülkelerden kısmen daha şanslı görülüyor. Türkiye'nin tropikal kasırgalar ve muson yağışları gibi küresel etkisi büyük olan meteorolojik olaylardan ancak dolaylı şekilde etkilenecek olması, ülkemizi iklim felaketlerinden birinden kurtarıyor. Türkiye'ye en çok etki eden sistemler ise Sibirya Yüksek Basınç Sistemi, Azor Yüksek Basınç Sistemi, İzlanda Alçak Basınç Sistemi, Basra Alçak Basınç Sistemi şeklinde sıralanıyor. Son olarak, kara ve deniz dağılımı nedeniyle yağış rejiminin zenginliği de Türkiye'ye az da olsa avantaj sağlıyor. 

 

Kaynakça:

https://www.wwf.org.tr/ne_yapiyoruz/iklim_degisikligi_ve_enerji/iklim_degisikligi/kuresel_iklim_degisikligi_ve_turkiye/

https://www.mgm.gov.tr/FILES/iklim/kureseliklimdegisimiveturkiye.pdf

http://www.gefad.gazi.edu.tr/download/article-file/77436

 

 

 

E-posta Bültenimize Abone Olun