Yerküre'den mesajın var!
Yerküre'den mesajın var!
Dünyayı Tehdit Eden 10 Çevre Sorunu – Bu sorunlar hepimizi ilgilendiriyor!

Dünyayı Tehdit Eden 10 Çevre Sorunu – Bu sorunlar hepimizi ilgilendiriyor!

Dünya, insanların haricinde milyonlarca canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Bu kadar tür olmasına rağmen, çevreyi en fazla insanoğlunun bilinçli ya da bilinçsiz eylemleri etkiliyor. Bu etki de dünyaya geri dönülmez zararlar veriyor.

Ekolojik dengenin, yaşamın devamlılığı için elzem olduğu herkes tarafından kabul ediliyor. Çevresel tehditler, ekolojik dengenin hassas terazisinde onarılamaz yaralar açabiliyor. Dünyanın yaşanabilir gezegen statüsünden çıkmaması için çevre sorunlarının tüm çıplaklığıyla masaya yatırılması gerekiyor. 10 temel çevre sorunu hakkında fikir sahibi olmanız, hayatınıza dünyanın geleceğini kurtarabilecek küçük ama etkili alışkanlıklar katmanız konusunda yardımcı oluyor.

1. Toprak Degradasyonu

Fiziksel, kimyasal ya da biyolojik olgulardan kaynaklanan toprak kaybı ya da verimliliğindeki düşüş, toprak degradasyonu yani ayrışım olarak adlandırılıyor. Toprak degradasyonu, öncelikle tarım arazilerinin yok olmasına ve çölleşmeye neden oluyor. Tıkalı su yolları ve artan sel baskınları, toprak degradasyonunun sonuçları arasında sayılıyor. Uzmanlar, geçtiğimiz 150 yıl içinde yeryüzündeki yüzey toprağının yaklaşık yarısının kaybedildiğini dile getiriyor. Topraktaki bozulma ve kayıpların, ilerleyen yıllarda büyük çapta gıda krizine neden olması da bekleniyor. 

2. Ozon Tabakasının Delinmesi

Stratosferde bulunan ozon tabakası, güneşten gelen zararlı UV ışınlarını filtreliyor. Güneşten yansıyan zararlı ultraviyole ışınların %97 - 99'luk kısmının yeryüzüne ulaşmasını engelleyen tabaka, dünyadaki yaşamın sürmesinde büyük katkı sağlıyor. İnceldiği bilim insanları tarafından 1985 yılında açıklandıktan sonra, alınan önlemler ozon tabakasının kendini onardığını ortaya koyuyor. Kloro-floro gazların yanı sıra aşırı klor salınımı, ozon tabakasına zarar veriyor. 

3. Kontrolsüz Kentsel Büyüme

Kırsal alanlardan kentlere göç ve nüfustaki aşırı çoğalma, şehirlerin kontrolsüz olarak büyümesine neden oluyor. Barınma ihtiyacı, doğal alanların tahrip edilerek yerlerinin betonla doldurulması ile sonuçlanıyor. Evler, yollar ya da fabrikalar için yeni alanlara ihtiyaç duyulduğunda, çoğunlukla doğal hayat hiçe sayılarak araziler açılıyor. Kontrolsüz şehirleşme, sadece çevre için değil insan sağlığı için de tehdit oluşturuyor. 

4. Hızla Artan Nüfus

Dünyada, 7 milyardan fazla insan yaşıyor. Bu sayının 2050 yılında 9,7 milyara, 2100 yılındaysa 11,2 milyara ulaşması bekleniyor. Son derece sınırlı olan kaynaklar, hızla artan insan nüfusunun ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz kalıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, kaynakların verimli kullanımı ve sürdürülebilir tarım ve üretim politikaları gibi projeler, şimdilik nüfusun büyük bir problem oluşturmasına engel oluyor. Fakat nüfus artışı; kirlilik, doğal alanların tahribatı ve karbon salınımı gibi problemlere de zemin neden oluyor. 

5. Kirlilik

Hava, su, toprak, ses ve hatta ışık kirliliği, canlı yaşamını tehlikeye sokan unsurların başında geliyor. Kirlilik, insan hayatını kolaylaştıran sanayinin yan ürünü olarak görülüyor. Üstelik kirlilik, insan sağlığını da direkt olarak etkiliyor. Soluduğunuz hava, içtiğiniz su ve yediğiniz yiyeceklerle toksinleri vücudunuza alıyorsunuz. Üstelik artan CO2 salınımı, okyanus asitlenmesi ve atmosferde biriken zararlı gazlar asit yağmurlarına sebebiyet vererek doğal yaşama daha da zarar veriyor. 

6. Su Kıtlığı

%70'i sularla kaplı olan dünyada su kıtlığının yaşanabilmesi kulağa biraz garip geliyor. Yeryüzünü kaplayan suların sadece %2,5'lik kısmının kullanılabilir tatlı su olması, neden su kıtlığı yaşanabileceği hakkında fikir veriyor. Su kaynaklarının verimsiz kullanımı, israf ve kirlilik temiz su kaynaklarının ulaşılabilirliğini sınırlıyor. Hızla artan nüfus da eklenince, kişi başına düşen tatlı su oranı gün geçtikçe azalıyor. 

7. Atık Dönüşümü

Sadece aşırı artan nüfus değil, teknoloji de ihtiyaçların artmasına ve çeşitlenmesine neden oluyor. Üretim ve tüketimi arttıran bu durum, her gün ortaya daha fazla atık ortaya çıkmasıyla sonuçlanıyor. Geri dönüşüm, her ne kadar iyi bir fikir gibi dursa da oluşan çöplerin hızına yetişmekte yetersiz kalabiliyor. Diğer taraftan, dönüştürülemeyen ya da atık imha tesislerinde bertaraf edilemeyen zehirli atıklar da bulunuyor. Toprağa gömülen ya da yakılarak imha edilen atıklar, çevrenin çok daha fazla kirlenmesine sebep oluyor.

8. Ormanların Yok Edilmesi

Yangınlar, yerleşim ya da tarım arazileri için yeni alana ihtiyaç duyulması ya da kontrolsüz ağaç kesimi, ormanlık alanların yok olmasının başlıca sebepleri arasında yer alıyor. Ormanlar, birçok farklı canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Diğer taraftan karbon salınımının etkilerini azaltmada yardımcı oluyor ve toprak kaybını önlüyor. 

9. Azalan Biyoçeşitlilik

Kirlik ve iklim değişikliğinin yanı sıra yaşam alanlarının daralması, birçok canlı türünü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya getiriyor. Diğer taraftan, istilacı olarak tanımlanan çok sayıda canlı da bazı türlerin yok olmasına zemin hazırlıyor. WWF tarafından açıklanan Yaşayan Gezegen Raporu, geçtiğimiz 35 yılda biyolojik çeşitliliğin %27 oranında azaldığını gösteriyor. Biyoçeşitliliğin azalması, ekosistemin geri dönülemeyecek şekilde bozulmasına da zemin hazırlıyor. 

10. İklim Değişikliği

İklim değişikliği; küresel ısınma, kuraklık, buzulların erimesi, süper kasırgalar ve orman yangınları olarak kendini gösteriyor. İklim değişikliğinin sorumlusu olarak başta CO2 olmak üzere sera gazları gösteriliyor. Sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra hükümetler de sera gazı salınımını azaltmak için birçok proje gerçekleştiriyor. Fakat, sera gazı salınımını sınırlandırma konusunda herhangi bir kararlılık gösterilemiyor. 

Dünyadaki yaşamı tehdit eden çevre problemleri hakkında daha fazla bilgi edinmenin ve dünyaya nasıl iyilik yapacağınızı öğrenmenin yolu, bültenimize hemen abone olmaktan geçiyor. 

 

Kaynaklar: 

https://greenliving.lovetoknow.com/Seven_Biggest_Environmental_Threats

https://www.thegef.org/news/environmental-threats-are-greatest-risks-we-face

https://www.worldwildlife.org/threats

https://www.conserve-energy-future.com/15-current-environmental-problems.php

https://10layn.com/dikkat-edilmesi-gereken-10-onemli-cevre-sorunu/

E-posta Bültenimize Abone Olun