Yerküre'den mesajın var!
Yerküre'den mesajın var!
İklim Değişikliğine Karşı Okullarda Benimsenebilecek Yöntemler

İklim Değişikliğine Karşı Okullarda Benimsenebilecek Yöntemler

Günümüzde iklim değişikliği en büyük çevresel, sosyal ve ekonomik tehditlerden biri olarak görülüyor. İklim değişikliğinin etkileri şimdiden gözlenmekte olup, iklim değişikliğinin etkilerinin gelecekte daha da belirgin hale geleceği tahmin ediliyor. Peki geleceğin dünyasını teslim alacak gençlere, iklim değişikliği farkındalığı nasıl aşılanmalı?

İklim uzmanlarının son raporları gösteriyor ki alınan tedbirler sıcaklık artışının 1.5 derece ile sınırlandırılmasına yetmiyor. Artık iklim değişikliği diye bir olgunun varlığı ya da buna insanların neden olup olmadığı değil, bu konuda nelerin yapılabileceği tartışılıyor. 

Göz ardı edilemeyecek bu soruna, yeniliğe ve bilgiye açık gençlere yeni bir kültür aşılayarak çözüm getirebilirsiniz.

 

Değişen Dünya, Yeni Nesil Eğitimciler

Teknoloji ve bilimdeki gelişmeler sayesinde eğitim ve eğitimde kullanılan materyaller de değişim gösteriyor. Gerek ilkokul düzeyinde gerekse lise ve üniversite düzeyinde yeni ve bilime dayandırılan eğitim şekilleri sayesinde gelecek kuşaklar iklim değişikliği konusunda daha bilgili ve üretken hale getirilebilirler. Bu döngüde özellikle yeni nesil eğitimcilere ve ilk eğitimin verildiği ailelere büyük görevler düşüyor. 

Anaokulu ve İlkokul Çağları Çok Önemli

Öğrenme düzeylerinin çok yüksek olduğu anaokulu ve ilkokul dönemlerinde gençlere iklim değişikliği hakkında alışkanlık kazandırabilmek için çeşitli etkinlik ve aktiviteler yapabilirsiniz. Öncelikle işe dünyanın yapısını anlayabilecekleri basit bir oyunla başlayabilirsiniz. Örneğin; öğrencilerinizden ya da çocuklarınızdan birini ağaç, birini su, birini hava ve birini fabrika figürlerini canlandırmaları için görevlendirebilir ve yaratıcı drama yöntemiyle su döngüsünün nasıl olduğunu öğrenmelerini ve hayallerinde canlandırmalarını sağlayabilirsiniz.

Özellikle ilkokullarda çok önem verilen geri dönüşüm uygulamaları (atık pil, atık yağ, kâğıt ve plastiklerin ayrı ayrı toplanması vb.) yanında derslerde de çocukların hayal dünyalarında canlandırabilecekleri iklim, dünya, iklim değişikliği konularını hedef alan içerikler bulunabilirsiniz.

Çocuklardaki her yeni bilgi, evde ailelerine aktarılacak yeni bir kültür olduğundan dolayı bu çağlar çok önemlidir. 

Fen derslerinde yoğunlaşabilecek bu alanda öğrencilere sık sık gruplar halinde;

konularında araştırma ve interaktif konu anlatımları yaptırabilir, Türkçe derslerinde konu ile ilgili araştırma yapabilecekleri kompozisyonlar yazdırabilir, su günleri, iklim günleri gibi anlamlı günlerde konuyla ilgili gezi, tiyatro gibi etkinliklere götürebilirsiniz. 

 

 Üretkenliğin İlk Adımları Lise

İlkokulda iklim değişikliğine karşı az da olsa bilgi kazanımı olan gençler, lise çağlarında fırsat verildiğinde önemli başarılara imza atabiliyor. 

Bu dönemde öğrencilere konuyla ilgili daha bilimsel ve derinlemesine bilgiler verip onların durumun ciddiyetinin içselleştirilmesini bekleyebilirsiniz. Lise öğrencileri aileden gelen kabullere daha bağlı oldukları için onlara sorunun kendilerini nasıl etkileyeceğini anlatabilirsiniz. Konuyla ilgili olan öğrencilerin yaratıcılık ve duyarlılıklarının önünü açarak çeşitli topluluk ve oluşumlarda bulunmalarını destekleyebilirsiniz. Özellikle bu çağlarda onların bu konuyu tartışabilmeleri için münazara ve forumlar düzenlemesini, hatta dilerlerse okullarında bilincin artması için yapacakları projelere destek verebilirsiniz. 

Bilimin Kaynağı Üniversite

Üniversite çağındaki her gençten iklim değişikliğine karşı duyarlı olmaları beklenir. Ancak bunun için bazen destekleyici olmanız gerekebilir. İnsan hangi yaşta olursa olsun, bir sorunun onu etkileyeceğini hissetmediği sürece sorunu önemseyip içselleştirmez. Bu sebeple özellikle ilgili alanlarda okuyan öğrencilerden, başka alanlarda okuyan ve konuya ilgisi ve bilgisi olmayan gençlere yönelik etkinlikler yapmasını isteyebilirsiniz. Bunun dışında üniversiteler de iklim değişikliğine farkındalık için etkinlikler yapılabilir. Derslerde yabancı dillerden makaleler çevrilmesini isteyebilirsiniz. Konuya daha bilimsel ve üretken yaklaşması için gerekli bilgi ve deneyimi onlarla paylaşabilirsiniz. 

Farkındalık zamanın en çok geçirildiği okullarda kazanılabilir. Her yaştan öğrenciye iklim değişikliğini öğrenmeleri ve gelecek için bu konuda fikirler üretmelerini sağlamak için önce sizler bu konuya duyarlı ve bilinçli olabilirsiniz. 

Kaynakça:

 

E-posta Bültenimize Abone Olun