Yerküre'den mesajın var!
Yerküre'den mesajın var!
Ulusal Sürdürülebilir Şehircilik Toplantısı Samsun'da Gerçekleştirildi

Ulusal Sürdürülebilir Şehircilik Toplantısı Samsun'da Gerçekleştirildi

Ulusal Sürdürülebilir Şehircilik Toplantısı ve Çalıştayı, 9 - 10 Eylül 2019 tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştirildi. Türkiye ve Avrupa Birliği'nin ortak bir projesi olan toplantıda, akıllı şehir planlaması ve çözümleri, sürdürülebilir şehircilik, ekolojik binalar, kentsel dönüşüm ve iklim değişikliği gibi yalnızca çevrecilikle ilgilenenleri değil; her kesimden insanı etkileyen önemli konular ele alındı.

Hem ülkemiz hem dünya için oldukça yeni ve etkileyici bir kavram olan sürdürülebilir şehircilik; belediye temsilcileri, akademisyenler ve özel sektör katılımcıları tarafından gerek sunumlarla açıklayıcı bir şekilde gerek soru - cevap yöntemiyle interaktif bir biçimde tanıtılıp, açıklandı. 

Sürdürebilir Bir Gelecek İçin Ortaklık Projesi'nin Hedefleri

Uzun bir döneme yayılan ve geniş bir coğrafyayı kapsayan “Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Ortaklık Projesi” temelde "akıllı şehir" kavramını merkezine alıyor ve bu kavrama bağlı pek çok değişikliği öngörüyor. 

Akıllı Şehri Meydana Getiren Koşullar

Bir şehrin akıllı şehir olarak sınıflandırılabilmesi için yönetiminden ulaşımına, mimarisinden ekonomisine birçok alanda çeşitli koşulları sağlaması gerekiyor. 

Akıllı Şehir Uygulamaları

Akıllı şehri meydana getiren bileşenler, geleneksel şehircilik anlayışına yeni bir boyut kazandırıyor. Lokal dinamiklerle uyumlu bu uygulamalar, sakinlerine daha yaşanılabilir, sürdürülebilir ve yenilenebilir kentler sunuyor. 

Akıllı Çevre: Çevre kirliliği, atıklar ve iklim değişikliği gibi problemlerle mücadelede bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanan, yeşil şehir planlamasının dikkate alındığı bir çevre. 

Akıllı İnsan: Yaratıcılığı, katılımcılığı ve farkındalığı yüksek, hayat boyu öğrenmeye açık, bilişim teknolojilerine hâkim ve şehir yaşamının odak noktası olan birey.

Akıllı Ekonomi: Mikro ve makro boyutlarıyla ekonomik girdi, çıktı ve aktivitelerin akıllı endüstriler çerçevesinde ele alındığı bir ekonomi. 

Akıllı Sağlık: Hayat kalitesini artırmayı amaçlayan, sağlık hizmetlerini daha iyi hâle getiren, bireylere sağlıkları ile ilgili farkındalık kazandıran, sağlık verilerinin akıllı bir biçimde analiz edilmesini sağlayan uygulama ve hizmetler.

Akıllı Güvenlik: Teknolojiden faydalanarak tasarlanmış, şehir güvenliğinin ölçümlenmesini ve etkinliğinin sağlanmasını mümkün kılan bir güvenlik sistemi.

Akıllı Yönetişim: Analiz etme, planlama ve uygulamaya geçirme gibi kamu yönetimi adımlarının tümünde şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik prensipleriyle hareket eden, daha hızlı, daha doğru ve daha etkin bir belediyecilik anlayışı. 

 

Kaynak: https://www.akillisehirler.gov.tr/2019/09/13/samsun-buyuksehir-belediyesi-surdurulebilir-bir-gelecek-icin-ortaklik-projesi/

 

E-posta Bültenimize Abone Olun