Yerküre'den mesajın var!
Yerküre'den mesajın var!
Jeotermal Enerji ve Gündelik Yaşam Üzerindeki Etkileri İzmir'de Konuşuldu

Jeotermal Enerji ve Gündelik Yaşam Üzerindeki Etkileri İzmir'de Konuşuldu

Jeotermal enerji en basit haliyle “dünyanın derinliklerinde mevcut durumdaki ısıdan elde edilen güç” olarak tanımlanabilir. Yer kabuğunun farklı seviyelerinde biriken ısı ile birlikte meydana gelen sıcak su, buhar ve gazların tümü jeotermal kavramını temsil eder. Jeotermal enerji ise söz konusu kaynaklar aracılığıyla elde edilen enerji ve bu enerjinin yeryüzünde kullanılabilir hale getirilmesi süreçlerini kapsar.

Dünyanın içindeki jeotermal kaynaklar ilerleyen teknoloji ile birlikte yeryüzünde farklı enerji türlerine çevrilebilmektedir. Bu amaçla, yerin derinliklerinden başlayıp yeryüzüne kadar çıkan çatlak ve kırık hatları kullanarak yüzeye ulaşan sular kullanılabileceği gibi özel olarak inşa edilen sondaj kuyularından da faydalanılabilmektedir.

Jeotermal Enerji Kullanımı

Elde edilen jeotermal enerjinin kullanım alanı ise son derece geniştir. Bu alanların başında ısınma ve elektrik üretimi gelir. Çok çeşitli ısıtma ve soğutma sistemleri, elektrik enerjisi üretimi, endüstriyel kurutma işlemleri, termal turizm, seracılık, kültür balıkçılığı, mineralli su üretimi gibi sayısız alanda jeotermal kaynaklardan faydalanılır.   

Dünya çapında pek çok ülkede üretimi yapılan jeotermal enerjinin avantajlarından ve dezavantajlarından söz etmek mümkündür. Örneğin kömür veya petrol gibi fosil bir yakıttan elde edilmemesi ve fosil yakıtlara göre daha ucuz ve verimli olması jeotermal enerjinin avantajları arasında görülebilir. Ancak küresel ısınma, iklim değişikliği gibi yerküreyi tehdit eden durumlar düşünüldüğünde jeotermal enerjinin çevre üzerindeki etkileri hayli problemli olabilmektedir. Bunların başında hidrojen sülfür gazının serbest kalması gelir. Bilhassa insan sağlığı söz konusu olduğunda jeotermal enerjinin olumsuz neticelerinden söz etmek yanlış olmaz.  

İzmir’de Jeotermal Enerjinin Nabzı Tutuldu

Jeotermal enerjinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini daha detaylı biçimde ele almak üzere İzmir Düşünce Topluluğu "Jeotermal ve Yaşam" başlıklı, panel-forum şeklinde bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte gerçekleştirilen konuşmalar ve belgesel gösterimi üzerinden jeotermal enerji ve gündelik yaşam üzerindeki etkileri ile ilgili bilgi ve görüşler ortaya kondu.

Panele katılanlar arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ali Osman Karababa, Salihli Çevre Derneği Başkanı Av. Seçil Ege Değerli, elektrik mühendisi Cevat Uçman, ziraat mühendisi Ferdan Çiftçi, elektrik mühendisi Tayfun Öngüner gibi isimler katıldı. Panele ayrıca çeşitli sivil toplum temsilcileri, çevre örgütleri ile ülkenin dört bir köşesinden gelen çevreciler de ilgi gösterdi.

Moderatörlüğü Zeynep Altıok tarafından yürütülen etkinliğin en başında gerçekleştirilen ve iklim krizinde hayatını kaybeden tüm canlılara adanan saygı duruşu ile yerküreye saygı hususuna dikkat çekildi. Hemen ardından jeotermal enerji konusunu ele alan ve yönetmenliğini Murat Yüksel ile Onur Yıldırım’ın üstlendiği "Jeotermal Yetti Gari" isimli bir belgesel gösterimi yapıldı.            

Panele katılan Tunç Soyer, Mehmet Fatih Atay, Zeynep Altıok gibi isimler de konuyla ilgili bilgi verici konuşmalar gerçekleştirdi. Soyer konuşmasında doğanın insanın aynası olduğuna dikkat çekti. İnsanoğlunun sağlığının doğanın sağlığı ile paralel seyrettiğini, doğanın hasta olması durumunda doğanın bir parçası olan insanların da iyi olmasının mümkün olmadığını vurguladı. İnsanın doğanın üstünde bir güç olmadığını ve bu nedenle doğanın dengesini bozacak hareketleri hayata geçirmeye hakkı olmadığını dile getirdi.

Jeotermal enerji faaliyetlerinden etkilenen ve bu enerji türünün olumsuz neticelerini hem yaşam hem de çalışma alanlarında doğrudan hissettiklerini öne süren Kızılcaköylüler de yine panel katılımcıları arasında yer aldı. Köylüler, jeotermal faaliyetler yüzünden tarımsal üretim yaptıkları arazileri kaybettiklerini ve artık üretim yapamadıklarını dile getirerek, jeotermal enerjinin günlük hayat üzerindeki etkilerini çarpıcı bir biçimde gözler önüne serdiler.  

"Jeotermal ve Yaşam" konulu panel, jeotermal enerji ile ilgili merak edilen pek çok sorunun yanıt bulduğu, konuyla ilgili uzman kişilerin görüşlerini ortaya koyduğu ve faydalı fikir alışverişlerinin gerçekleştiği bir etkinlik olarak öne çıktı.

 

 

Kaynaklar:

https://www.enerjiportali.com/jeotermal-nedir-jeotermal-enerji-nedir/

https://www.izgazete.net/cevre/izmir-dusunce-toplulugu-jeotermal-ve-yasam-paneli-h42887.html

https://www.gozlemgazetesi.com/HaberDetay/212/1120636/izmirde-jeotermal-ve-yasam-paneli.html